Home > De Stichting

Doel van de Stichting

1. De stichting heeft als doel het verbeteren van de leefomstandigheden van weeskinderen in Thailand op het gebied van voeding, kleding, gezondheidszorg, onderwijs, accommodatie, vrije tijd en ontwikkelingsmogelijkheden en het verrichten van al wat hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn. Tot dit doel behoort niet het doen van uitkeringen aan de oprichter of aan hen die deel uitmaken van organen van de stichting.
2. De stichting beoogt het algemeen nut.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
4. De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
a. het garanderen van regelmatige medische zorg en verbetering van de hygiënische omstandigheden en persoonlijke verzorging, evenals voorzien in een gevarieerd voedingspatroon;
b. het verzorgen van leermiddelen en/of financiële ondersteuning ten behoeve van het volgen van onderwijs;
c. bouw- en renovatiewerkzaamheden ter verbetering van de omstandigheden in de weeshuizen op het gebied van hygiëne, toegankelijkheid en leefbaarheid;
d. elk kind de mogelijkheid bieden tot recreatie en het ontwikkelen van talenten. Tevens tracht de stichting haar doel te bereiken door het werven van donaties, welke gaan naar de (diverse) projecten. Dit wordt gecoördineerd door de Coördinator Donaties en Vrijwilligers. De projecten worden gecoördineerd door de De Coördinator Weeshuis en Vrijwilligers in Thailand.

Bij opheffing van de stichting gaan alle gedoneerde gelden naar de kinderen.